فقط علی امیرالمومنین است
دروس استاد

فقط علی امیرالمومنین است

لقب امیرالمومنین فقط برای علی ابن ابی طالب حلال است..چرا حضرت به عمر بن خطاب، امیرالمومنین گفتند؟!..اخوت و برادری پیامبر و امیرالمومنین..طاغوت یعنی ...

ناوبری پست ها