اسامی روز غدیر
مقالات علمی

اسامی روز غدیر

روز تمام شدن حجت.. روز اکمال دین..روز رانده شدن شیطان..روز به خاک کشیده شدن شیطان..روز رفع قلم..روز هدیه..روز اوصیاء..روز برطرف شدن غم و ...
فقط علی امیرالمومنین است
دروس استاد

فقط علی امیرالمومنین است

لقب امیرالمومنین فقط برای علی ابن ابی طالب حلال است..چرا حضرت به عمر بن خطاب، امیرالمومنین گفتند؟!..اخوت و برادری پیامبر و امیرالمومنین..طاغوت یعنی ...

ناوبری پست ها